Zomerschool voor Beeldhouwen in Marmer, Schilderen en Tekenen.

Kunst & vakantie

Algemene voorwaarden

Voor het reserveren en boeken van onze cursussen staan u twee mogelijkheden ter beschikking:

1. Online boeken

Indien mogelijk boekt u dan per internet onder de knop Cursussen en Boeking op onze homepage. Hier kunt u uw persoonlijke keuzes invoeren. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per email.

De reservering voor een cursus, evenals het door u gewenste onderkomen wordt omgezet in een definitieve boeking wanneer wij  uw aanbetaling op onze rekening ontvangen hebben. Een reservering waarvoor wij geen aanbetaling ontvangen vervalt 8 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.  Het restbedrag van het cursusgeld, evenals de kosten voor uw onderkomen voldoet u ter plaatse bij aanvang van de cursus.

2. Schriftelijke aanmelding

Uw schriftelijke aanmelding of reservering kunt u sturen naar:

Campo dell’Altissimo
c/o Marianne Ernsting
Notitzstrasse 12
D-10961 Berlijn
Duitsland
campo(at)campo-altissimo.com
+49 (0) 30 306 47 503

3. Deelnamevoorwaarden

Uw reservering wordt tot definitieve boeking na ontvangst van uw aanbetaling van € 650,- voor alle 1- of 2-weekse schilder- en beeldhouwcursussen.

U bent als deelnemer ingeschreven als uw aanmelding en uw aanbetaling binnen de gestelde termijn voldaan is.

Na ontvangst van uw aanmelding en aanbetaling ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met daarin vermeld ons ontmoetingspunt, plaats, aanvang van de cursus en enkele tips voor de reis naar Italië.

Het restbedrag van de cursusprijs, evenals de kosten voor onderdak dienen bij aanvang van de cursus te worden voldaan.

4a. Annulering en terugbetaling

Annulering van een cursus:

In geval van annulering nadat de reservering is gemaakt, worden er 65,00 Euro aan administratiekosten ingehouden op de betaalde aanbetaling. Bij annulering binnen vier weken vόόr aanvang van de cursus kan de aanbetaling niet worden teruggestort. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annuleringskosten worden kwijtgescholden als u een geschikte vervangende deelnemer ter beschikking stelt. Het is ook mogelijk om te boeken naar een andere cursus in hetzelfde cursusjaar indien er een vrije plaats in betreffende cursus is. Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. Wij adviseren het afsluiten van een reisannuleringsverzekering

Annuleringen van cursussen door Campo dell' Altissimo komen gelukkig bijna nooit voor. Annuleringen kunnen gebeuren: als er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of als de cursusleiding ziek wordt en niet vertegenwoordigd kan worden. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald. Er kunnen geen verdere claims worden ingediend tegen de organisator.

Om redenen van overmacht: In dit geval zal de organisator het reeds betaalde voorschot terugbetalen of het zal worden gecrediteerd voor een gelijkwaardige cursus op een ander tijdstip of op een andere locatie van Campo.

In het geval een cursusleider niet aanwezig kan zijn (bijv. door ziekte), behoudt de organisator zich het recht voor om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen.

4b. Verzekering

Deelnemers aan de cursus zijn niet verzekerd. Deelname aan de cursussen, uitstapjes en excursies geschiedt op eigen risico. Dit geldt ook voor het gebruik van alle gereedschappen, hulpmiddelen, sanitaire voorzieningen, gebouwen en voorzieningen op de werkplek en in de huizen waar men ondergebracht wordt. Wij raden u aan een ongevallen- of reisverzekeringverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Contactgegevens eigenaar

Peter Rosenzweig (directeur Campo dell’Altissimo)
Courbierestraat 13
D- 10787  Berlijn
USt-DE nr: 154199330